AGRAÏMENTS:

Gori Aloy graduat en Història de l’Art

Jennifer Arcas Servei de Comunicació, Promoció i Imatge

Joan Ramon Bonet fotògraf

Magdalena Brotons Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts

Antònia Maria Calafat Servei Lingüístic

Antoni Costa Servei de Comunicació, Promoció i Imatge

Antonio F. Coca Vicerectorat de Campus Digital i Transmèdia

Pilar Maldonado Servei de Patrimoni, Contractació, Infraestructura i Unitat Tècnica

Martí Martorell col·laborador del Servei Lingüístic

Pere Mestre Servei de Patrimoni, Contractació, Infraestructura i Unitat Tècnica

Pere Miquel graduat en Història de l’Art

Margalida Rosselló Servei Lingüístic

Natividad Sanz Servei de Patrimoni, Contractació, Infraestructura i Unitat Tècnica

Josefa Torrejimeno Servei de Patrimoni, Contractació, Infraestructura i Unitat Tècnica

Antoni Torres col·laborador del Servei d’Activitats Culturals

I tot l’equip del Servei de Patrimoni Contractació, Infraestructura i Unitat Tècnica

Fons artístic de la Universitat de les Illes Balears

Col·lecció

Bodegó

Joan Barbarà

Sense títol

Pere Barceló

Sa Canova contra Ravena

Miguel Ángel Campano

Monotips

Toni de Cúber

Desde mi casa

Salud Company

Llibres blaus

Jaume Falconer

Sense títol

Joan Fuster Bonnín

Sense títol

Manotes

Sense títol

Manotes

Throughroute Nº 4

Nils Burwitz

Die Ringparabel

Nils Burwitz

Sense títol

Juli Ramis

Sense títol

Joan Pizà

Sense títol

Jaume Oleza

Sense títol

Juan Carlos Rego

Sense títol

Joan Ruitort

Sense títol

Antoni Socias

Sense títol

Antoni Socias

Sense títol

Joan Trujillo

És difícil sortir-ne

Miquela Vidal

Qualque dia, amor (nenúfars, Can Salvà)

Miquela Vidal

Elefante tierra

Juan Segura

Segell oficial de la Universitat Lul·liana del Regne de Mallorca

Cares

Cándido Ballester

Matances

Joan Ramon Bonet

Moscafera

Joan Brossa

Sense títol

Miquel Brunet

Sense títol

Miquel Brunet

Sense títol

Miquel Brunet

Sense títol

Miquel Brunet

La disolución del recuerdo

Xavier Busquets

Sense títol

Pep Canyelles

Sense títol

Ramon Canet

Sense títol

Ramon Canet

Mallorca, Menorca i Eivissa

Manuel Coronado

Arrossegant la taula

Rafel Joan

Cova foradada

Rafel Joan

d-884. Tiananmen

Tomeu l’Amo

d-884. Tiananmen

Tomeu l’Amo

Asalto al parlamento

Rafel Mahdavi

Trajectòria

Francesca Martí

La Selva

Pere Pavia

Sense títol

Miquel Rivera Bagur

Sense títol

Miguel Ruiz Massip

La Seu

Dolores Sampol

Maça d’argent de la Universitat Lul·liana del Regne de Mallorca

Estendard de la Universitat Lul·liana del Regne de Mallorca

Sense títol

Santi Cabús

Pallasso

Maria Carbonero

Sense títol

Maria Carbonero

Sense títol

Tinus Castanyer

Sense títol

Josep Coll Bardolet

Paisatge amb figures

Josep Coll Bardolet

Figures mallorquines

Josep Coll Bardolet

Figures mallorquines

Josep Coll Bardolet

Flors

Josep Coll Bardolet

The End

Mateu Bauzà

Sense títol

Pep Coll

Sense títol

Mariano Mayol

Sense títol

Mariano Mayol

Beatus ille

Josep Palau i Fabre

Sense títol

Jaume Pinya

Sense títol

Jaume Pinya

Sense títol

Jaume Pinya

Sense títol

Menéndez Rojas

Ramon Llull

Jaume Mir

Panorama talaiòtic

Esther Olondriz

Passió

Horacio Sapere

Sense títol

Miquel Segura

Multimèdia