AGRAÏMENTS:

Gori Aloy graduat en Història de l’Art

Jennifer Arcas Servei de Comunicació, Promoció i Imatge

Joan Ramon Bonet fotògraf

Magdalena Brotons Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts

Antònia Maria Calafat Servei Lingüístic

Antoni Costa Servei de Comunicació, Promoció i Imatge

Antonio F. Coca Vicerectorat de Campus Digital i Transmèdia

Pilar Maldonado Servei de Patrimoni, Contractació, Infraestructura i Unitat Tècnica

Martí Martorell col·laborador del Servei Lingüístic

Pere Mestre Servei de Patrimoni, Contractació, Infraestructura i Unitat Tècnica

Pere Miquel graduat en Història de l’Art

Margalida Rosselló Servei Lingüístic

Natividad Sanz Servei de Patrimoni, Contractació, Infraestructura i Unitat Tècnica

Josefa Torrejimeno Servei de Patrimoni, Contractació, Infraestructura i Unitat Tècnica

Antoni Torres col·laborador del Servei d’Activitats Culturals

I tot l’equip del Servei de Patrimoni Contractació, Infraestructura i Unitat Tècnica

Fons artístic de la Universitat de les Illes Balears

Col·lecció

Bodegó

Joan Barbarà

Très Haut

Miquel Barceló

Los 7 libros

Antonio Beneyto

Sa Canova contra Ravena

Miguel Ángel Campano

Traçats d’aigua

Joan Costa

Sense títol

Modest Cuixart

Monotips

Toni de Cúber

Llibres blaus

Jaume Falconer

Sense títol

Joan Fuster Bonnín

Sense títol

Juli Ramis

Sense títol

Joan Ruitort

Sense títol

Manuel Rivera

Sense títol

Antoni Socias

Solidaritat amb Bòsnia

Antoni Tàpies

Sense títol

Joan Trujillo

Sense títol

Joan Bennàssar

Matances

Joan Ramon Bonet

Sense títol

Miquel Brunet

La disolución del recuerdo

Xabier Busquets

Sense títol

Ramón Canet

Amarillo-Silueta

Juan Gomila

Sense títol

Guinovart

Cava foradada

Rafel Joan

[d-886<<¡¡…!!>>]

Tomeu l’Amo

Asalto al parlamento

Rafel Mahdavi

Trajectòria

Francesca Martí

Sense títol

Miquel Rivera Bagur

Sense títol

Miguel Ruiz Massip

La Seu

Dolores Sampol

X Aniversari de la Universitat de les Illes Balears

Antoni Tàpies

XXX Aniversari de la Universitat de les Illes Balears

Antoni Tàpies

És difícil sortir-ne

Miquela Vidal

Sense títol

Maria Carbonero

Sense títol

Tinus Castanyer

Sense títol

Josep Coll Bardolet

Sense títol

Pep Coll

Sense títol

Mariano Mayol

Sense títol

Menéndez Rojas

Ramón Llull

Jaume Mir

Panorama talaiòtic

Esther Olondriz

Sense títol

Joan Ponç

Sense títol

Pere Quetglas (Xam)

Passió

Horacio Sapere

Elefante tierra

Juan Segura

Sense títol

Miquel Segura

Sense títol

Antoni Tàpies

Sa Canova contra Ravena

Antoni Tàpies

Sense títol

Antoni Tàpies

Multimèdia