Uriginal

Uri Martínez

Sense títol

2019
Pintura mural

Uriginal, nom artístic d’Uri Martínez, és l’autor d’aquest gran mural de cinc metres d’alt i deu d’ample, que es troba a l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos de la UIB. Cobreix completament el mur cec del pati interior de l’edifici. L’obra és una intervenció artística promoguda pel Mallorca Live Festival en l’edició de 2019.

D’acord amb la seva carrera artística inspirada en l’estètica pop i una paleta rica en colors (Ben Cheikh, 2016, 88-89), Uri crea una composició, a manera de collage de motius, protagonitzada per un retrat femení envoltat de flors, colibrís i fulles, que es despleguen sobre una superfície pictòrica de franges de colors vius i contrastats.

L’artista juga amb la diversitat i la confrontació òptica, cromàtica i de textures. El retrat és representat a manera de mosaic, amb el retall de polígons geomètrics fets de llum, inspirats en la tècnica informàtica del low poly. En canvi, la resta dels motius animals i vegetals són modelats hiperrealistes que aporten al conjunt un aire exòtic.

SABER MÉS

L’interès a distorsionar les imatges a partir de les incorreccions digitals s’ha convertit en un tret distintiu en la carrera d’aquest artista, i sembla tenir relació amb una dada biogràfica. Arran d’una caiguda sobtada, se li desencadenà una malaltia anomenada vertigen perifèric, que li produeix pèrdues d’equilibri i visibilitat borrosa. És per això que als seus darrers treballs ha incorporat el glich com a recurs constructiu a les seves obres, quelcom que en informàtica es coneix com les imatges errònies. D’aquesta manera, aconsegueix transmetre a l’espectador l’efecte visual que pateix el seu cervell com a conseqüència de la malaltia. Si més no, és curiós com en aquest cas l’art se serveix dels defectes informàtics com a font d’inspiració. Un bon exemple d’aquest recurs és el mural Andy Warhol Tribute a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) o les teles amb referències històriques de l’exposició Mis muertos. Dead Relations a la Galeria N2, ambdós de la sèrie Vértigo.

L’interès de la seva pintura radica en la combinació de tècniques i referències estilístiques ben diverses per crear un art dedicat a descobrir les sinergies que mouen la humanitat (n2galeria.com). Quant a la seva trajectòria, Uriginal ha exposat internacionalment amb murals i exposicions en llocs tan diversos com Madrid, Barcelona, París, Amsterdam, Denver (EUA) o Mont-real (Canadà).

Per a la realització del mural, Uri va comptar amb l’ajuda d’Irene López León, també artista mural. De fet, les col·laboracions amb altres artistes són recurrents en l’autor, amb la voluntat d’enriquir la seva pintura amb trets distintius i per obligar-se a sortir de la zona de confort.

uriginal.com

Enllaç d’interès: youtube.com

Ben Cheikh, Medhi. (2016) Tour Paris 13: L’événement street art [en línia]. [Data de consulta: 04/05/2021] Recuperat de: books.google.es

Pàgina web d’Uriginal. Vértigo [en línia]. [Data de consulta: 04/05/2021]. Recuperat de: uriginal.com/vertigo

Pàgina web d’Uriginal. Exhibitions [en línia]. [Data de consulta: 04/05/2021]. Recuperat de: uriginal.com/vertigo

Pàgina web de Galeria N2. Uriginal. Mis muertos [en línia]. [Data de consulta: 04/05/2021]. Recuperat de: n2galeria.com

IMPRIMIR
ENVIAR
Send this to a friend