Damià Jaume Guardiola

Palma, 1948

Retrat d’Antoni Roig Muntaner

Palma, 2001
Oli sobre tela
116 x 89 cm

Retrat de cos sencer d’Antoni Roig, president de la Comissió Gestora de la Universitat de les Illes Balears. Està representat assegut en una cadira que denota l’ambient de despatx; però el posat és informal, i la mirada, seriosa i natural, interpel·la directament l’espectador. La pinzellada és ràpida, lleugera, suggerent, amb gamma de colors pàl·lids, pastel. L’efecte suggerent de l’obra és potenciat mitjançant la tècnica del no acabat: el fons neutre es divideix en dos registres, la meitat superior és blanca, de manera que dona llum als trets gestuals i fisonòmics del protagonista; a la meitat inferior es mostra la tela sense l’aplicació de cap tipus de pintura.

SABER MÉS

Antoni Roig i Muntaner (Palma, 1931-2019), es va llicenciar en Ciències Químiques a la Universitat de València (1953) i es va doctorar en el mateix camp a la Universitat Complutense de Madrid (1958). Durant els anys que ocupà diversos càrrecs als centres universitaris locals dependents de la Universitat de Barcelona, va dirigir l’ens que va crear la UIB. Una vegada creada, va ser nomenat president de la Comissió Gestora de la Universitat de les Illes Balears (1978-1981). Va ser també director del Departament de Química (1995-1999) d’aquesta universitat. Fou condecorat amb la Creu d’Alfons X el Savi i nomenat Rector Honorari de la UIB el 1982 (www.uib.cat. Antoni Roig i Muntaner).

Som davant una obra representativa de la maduresa artística de Damià Jaume. Seguí la carrera usual de formació en el marc de les institucions acadèmiques tradicionals. S’inicià a l’Escola d’Arts Aplicades i Oficis Artístics de Palma, per després estudiar a l’Escola Superior de Belles Arts de Sant Jordi de Barcelona. Ja des del principi, practicà una pintura atmosfèrica, basada en el tractament del fons i el suggeriment de les figures, evitant la rotunditat del resultat final. Si en un principi emprava una paleta de grisos i negres, amb el temps, la paleta s’anà aclarint fins a deixar el fons de la tela pràcticament en blanc.

Ha participat en nombroses exposicions col·lectives i fires internacionals com la de Basilea i ARCO. També ha dut a terme nombroses exposicions individuals, entre les quals cal destacar la del Centre Cultural Pelaires (2005) (www.galeriagabrielvanrell.com. Damià Jaume Guardiola).

Els retrats del doctor Antoni Roig Muntaner, president de la Comissió Gestora, i dels doctors Antoni Ribera Blancafort i Nadal Batle Nicolau, rectors, es presentaren conjuntament durant l’acte de celebració del 23 aniversari de la creació de la Universitat, el 20 de març de 2001. Els tres retrats són obra de Damià Jaume.

IMPRIMIR
ENVIAR

Retrat del Rector Antoni Ribera

Palma, 2001
Oli sobre tela
116 x 89 cm

Retrat del doctor Antoni Ribera, primer Rector de la Universitat de les Illes Balears. És representat amb el vestit acadèmic, amb toga i birret, reservat per als actes institucionals de la UIB. Resta assegut, darrere una taula ampla abillada amb un gerro amb flors. Mentre que el posat i l’escenografia del retrat exhalen dignitat acadèmica, la composició i el tractament formal són poc convencionals. En una tela en la qual el domini del blanc és absolut, hi ha esbossades les línies i les taques de colors que permeten identificar el personatge i els objectes, per construir un espai profund, una composició equilibrada i un resultat suggerent.

SABER MÉS

Antoni Roig i Muntaner (Palma, 1931-2019), es va llicenciar en Ciències Químiques a la Universitat de València (1953) i es va doctorar en el mateix camp a la Universitat Complutense de Madrid (1958). Durant els anys que ocupà diversos càrrecs als centres universitaris locals dependents de la Universitat de Barcelona, va dirigir l’ens que va crear la UIB. Una vegada creada, va ser nomenat president de la Comissió Gestora de la Universitat de les Illes Balears (1978-1981). Va ser també director del Departament de Química (1995-1999) d’aquesta universitat. Fou condecorat amb la Creu d’Alfons X el Savi i nomenat Rector Honorari de la UIB el 1982 (www.uib.cat. Antoni Roig i Muntaner).

Som davant una obra representativa de la maduresa artística de Damià Jaume. Seguí la carrera usual de formació en el marc de les institucions acadèmiques tradicionals. S’inicià a l’Escola d’Arts Aplicades i Oficis Artístics de Palma, per després estudiar a l’Escola Superior de Belles Arts de Sant Jordi de Barcelona. Ja des del principi, practicà una pintura atmosfèrica, basada en el tractament del fons i el suggeriment de les figures, evitant la rotunditat del resultat final. Si en un principi emprava una paleta de grisos i negres, amb el temps, la paleta s’anà aclarint fins a deixar el fons de la tela pràcticament en blanc.

Ha participat en nombroses exposicions col·lectives i fires internacionals com la de Basilea i ARCO. També ha dut a terme nombroses exposicions individuals, entre les quals cal destacar la del Centre Cultural Pelaires (2005) (www.galeriagabrielvanrell.com. Damià Jaume Guardiola).

Els retrats del doctor Antoni Roig Muntaner, president de la Comissió Gestora, i dels doctors Antoni Ribera Blancafort i Nadal Batle Nicolau, rectors, es presentaren conjuntament durant l’acte de celebració del 23 aniversari de la creació de la Universitat, el 20 de març de 2001. Els tres retrats són obra de Damià Jaume.

IMPRIMIR
ENVIAR

Retrat del Rector Nadal Batle

Palma, 2001
Oli sobre tela
116 x 89 cm

Retrat del Rector Nadal Batle. És un retrat de tres quarts, motiu pel qual l’artista ha optat pel format horitzontal. El protagonista està dempeus amb el cap inclinat, amb la mirada a l’espectador i una mà dins la butxaca. Més que la figura del Rector, l’artista sembla evocar la carrera docent del doctor en Matemàtiques. És una representació basada en la capacitat expressiva del dibuix, esbossat, sobre el predomini del color blanc. Alguns tocs de color groguencs i l’originalitat d’incorporar un tall net vertical a la tela al costat dret del retratat completen l’equilibri expressiu i gestual de la composició; quelcom que transmet a l’espectador la pulcritud amb què Damià Jaume treballa la pintura de cavallet.

SABER MÉS

Antoni Roig i Muntaner (Palma, 1931-2019), es va llicenciar en Ciències Químiques a la Universitat de València (1953) i es va doctorar en el mateix camp a la Universitat Complutense de Madrid (1958). Durant els anys que ocupà diversos càrrecs als centres universitaris locals dependents de la Universitat de Barcelona, va dirigir l’ens que va crear la UIB. Una vegada creada, va ser nomenat president de la Comissió Gestora de la Universitat de les Illes Balears (1978-1981). Va ser també director del Departament de Química (1995-1999) d’aquesta universitat. Fou condecorat amb la Creu d’Alfons X el Savi i nomenat Rector Honorari de la UIB el 1982 (www.uib.cat. Antoni Roig i Muntaner).

Som davant una obra representativa de la maduresa artística de Damià Jaume. Seguí la carrera usual de formació en el marc de les institucions acadèmiques tradicionals. S’inicià a l’Escola d’Arts Aplicades i Oficis Artístics de Palma, per després estudiar a l’Escola Superior de Belles Arts de Sant Jordi de Barcelona. Ja des del principi, practicà una pintura atmosfèrica, basada en el tractament del fons i el suggeriment de les figures, evitant la rotunditat del resultat final. Si en un principi emprava una paleta de grisos i negres, amb el temps, la paleta s’anà aclarint fins a deixar el fons de la tela pràcticament en blanc.

Ha participat en nombroses exposicions col·lectives i fires internacionals com la de Basilea i ARCO. També ha dut a terme nombroses exposicions individuals, entre les quals cal destacar la del Centre Cultural Pelaires (2005) (www.galeriagabrielvanrell.com. Damià Jaume Guardiola).

Els retrats del doctor Antoni Roig Muntaner, president de la Comissió Gestora, i dels doctors Antoni Ribera Blancafort i Nadal Batle Nicolau, rectors, es presentaren conjuntament durant l’acte de celebració del 23 aniversari de la creació de la Universitat, el 20 de març de 2001. Els tres retrats són obra de Damià Jaume.

IMPRIMIR
ENVIAR
Send this to a friend