Segell oficial de la Universitat Lul·liana del Regne de Mallorca

Autor desconegut

1681
Fusta i metall
Torn i baix relleu

Segell amb mànec de fusta i pom metàl·lic circular, treballat en baix relleu. S’hi reprodueix l’emblema oficial de la Universitat Lul·liana del Regne de Mallorca, presidit pel beat Ramon Llull i els escuts del regne de Mallorca, de l’autoritat papal i de la monarquia hispànica. La iconografia del segell testimonia l’origen lul·lià dels estudis universitaris, iniciats amb la creació de l’Estudi General Lul·lià (1483).

La nostra universitat ha seguit una llarga evolució, que ha revestit canvis significatius i ha estat marcada per les diverses conjuntures sociopolítiques. Així, el 1772, una reial ordre va suprimir el nom de Lul·liana i la Universitat esdevingué Literària de Mallorca. Aquest fet obeïa a la política que des de Madrid impulsava la uniformització de totes les universitats espanyoles mitjançant la reforma generalitzada de llurs plans d’estudis i que, en el cas mallorquí, va suposar un impuls de noves disciplines en el si de les àrees de coneixement ja existents, encara que va continuar el predomini del caràcter marcadament religiós de la seva producció científica.

SABER MÉS

L’any 1829 un reial decret va suprimir la Universitat Literària de Mallorca i la va convertir en Seminari Conciliar adscrit a la Universitat de Cervera (Catalunya). L’any 1840, durant la regència del general Espartero, la Junta de Govern de Mallorca va establir la Universitat amb el nom d’Universitat Literària Balear o Universitat Provisional i va fixar l’objectiu de modernitzar-ne l’ensenyament amb estudis de Llengües Modernes, Lògica, Matemàtiques Pures, Ciències Naturals, Ciències Socials i Ciències Morals. L’agost de l’any 1842 hom va suprimir definitivament aquesta universitat. Des de llavors, no va tornar a haver-hi estudis universitaris a l’illa fins l’any 1978, en què es creà la Universitat de les Illes Balears (Dolç i Dolç, 1997, 385), institució que avui ja supera els quaranta anys d’història.

En qualsevol cas, la successió de les institucions anomenades anteriorment suposa un excepcional pòsit cultural i de recerca que avala cinc segles d’història universitària local, antecedent directe de l’actual Universitat de les Illes Balears.

En els actes acadèmics institucionals (investidura de doctor honoris causa, obertures de l’any acadèmic, etc.) la processó acadèmica fa l’entrada a la sala precedida pels bidells de la Universitat que porten els símbols que representaren, des de l’any 1691, la Universitat Lul·liana de Mallorca i, des de l’any 1772, la Universitat Literària de Mallorca: el llibre de les Constitucions, estatuts i privilegis de la Universitat Lul·liana del Regne de Mallorca, publicat l’any 1698, el birret, la maça, el segell i l’estendard (uib.cat Protocol).

uib.cat

IMPRIMIR
ENVIAR
Send this to a friend