AGRAÏMENTS:

Gori Aloy graduat en Història de l’Art

Jennifer Arcas Servei de Comunicació, Promoció i Imatge

Joan Ramon Bonet fotògraf

Magdalena Brotons Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts

Antònia Maria Calafat Servei Lingüístic

Antoni Costa Servei de Comunicació, Promoció i Imatge

Antonio F. Coca Vicerectorat de Campus Digital i Transmèdia

Pilar Maldonado Servei de Patrimoni, Contractació, Infraestructura i Unitat Tècnica

Martí Martorell col·laborador del Servei Lingüístic

Pere Mestre Servei de Patrimoni, Contractació, Infraestructura i Unitat Tècnica

Pere Miquel graduat en Història de l’Art

Júlia Roman professora del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts

Margalida Rosselló Servei Lingüístic

Natividad Sanz Servei de Patrimoni, Contractació, Infraestructura i Unitat Tècnica

Josefa Torrejimeno Servei de Patrimoni, Contractació, Infraestructura i Unitat Tècnica

Antoni Torres col·laborador del Servei d’Activitats Culturals

I tot l’equip del Servei de Patrimoni Contractació, Infraestructura i Unitat Tècnica