Menéndez Rojas

Palma, 1956

Sense títol

1984
Oli sobre tela
130 x 195 cm

L’obra de Menéndez Rojas des dels inicis està marcada pel llenguatge figuratiu, que no abandonarà mai.

L’artista pertany a la generació que a final dels setanta i al llarg de la dècada dels vuitanta emergiren en paral·lel a l’efecte Barceló, quan es produí un context de revaloració de la pintura neofigurativa, i aconseguiren obrir les portes del panorama artístic illenc a les avantguardes (Gomis, 1995, 20).

De llavors ençà ha experimentat amb diferents llenguatges pictòrics i ha passat per unes etapes primerenques de realisme màgic i d’hiperrealisme.

SABER MÉS

En l’etapa actual, amb una carrera ja consolidada, hom reconeix un estil propi en l’obra de Menéndez Rojas. En suma, és una obra amb gran capacitat de suggestió poètica que es fonamenta en la generació d’atmosferes, dominades per l’aigua, la terra o el foc i impregnades per un classicisme serè, en el qual el cos humà és una presència persistent.

Menéndez Rojas és llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona (1979) i ha exposat en ciutats com París, Miami, Hong Kong o Hamburg (Llop, 1997, 102-103).

Ha participat en nombroses exposicions col·lectives i fires d’art, entre les quals no manquen ARCO, Tokyo Art Expo o Art Miami. Hi ha obra seva en col·leccions notables, com ara la Fundació AENA, la Caixa de Balears, “Sa Nostra”, el Departament de Cultura del Consell de Mallorca o la Colección Cisneros (igallery.es).

IMPRIMIR
ENVIAR

Sense títol

Litografia
Núm. de sèrie: 27/150
35 × 19 cm

Obra regida per una vertical ascendent que deriva de la superposició d’un cos esfèric i una figura humana i la manca de marges. El personatge camina en equilibri sobre l’esfera provocant una sensació que l’artista presenta de manera volgudament ambigua.

L’obra sintetitza alguns dels trets característics del llenguatge i de les idees centrals de l’art de Menéndez Rojas. La figura, el cos humà, és predominant en el seu repertori; experimenta amb el moviment del cos, els seus equilibris i la seva harmonia amb l’entorn. La incertesa s’expressa amb la transformació del cos cap a la desfiguració, quasi abstracció, treballat amb una gestualitat ràpida, però planificada; l’artista planteja la qüestió essencial de la tensa relació de l’home amb la natura, però serà l’espectador qui hagi de trobar la resposta.

SABER MÉS

L’obra de Menéndez Rojas des dels inicis està marcada pel llenguatge figuratiu, que no abandonarà mai. L’artista pertany a la generació que a final dels setanta i al llarg de la dècada dels vuitanta emergiren en paral·lel a l’efecte Barceló. Es produí un context de revaloració de la pintura neofigurativa, i aconseguiren obrir les portes del panorama artístic illenc a les avantguardes (Gomis, 1995, 20). De llavors ençà ha experimentat amb diferents llenguatges pictòrics passant per unes primerenques etapes de realisme màgic i d’hiperrealisme.

En l’etapa actual, amb una carrera ja consolidada, hom reconeix un estil propi en l’obra de Menéndez Rojas. En suma, és una obra amb gran capacitat de suggestió poètica que es fonamenta en la generació d’atmosferes, dominades per l’aigua, la terra o el foc, i impregnades per un classicisme serè, en el qual el cos humà és una presència persistent.

Menéndez Rojas és llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona (1979) i ha exposat en ciutats com París, Miami, Hong Kong o Hamburg (Llop, 1997, 102-103). Ha participat en nombroses exposicions col·lectives i fires d’art, entre les quals no manquen ARCO, Tokyo Art Expo o Art Miami. Hi ha obra seva en col·leccions notables com ara: Fundación AENA, Caixa de Balears, «Sa Nostra», Departament de Cultura del Consell de Mallorca o Colección Cisneros (www.igallery.es).

IMPRIMIR
ENVIAR

Retrat del Rector Avel·lí Blasco

2013
Acrílic sobre tela
116 × 89 cm

En el retrat del doctor Avel·lí Blasco, l’artista ha focalitzat el quadre en la figura del docent, fixant així la memòria visual de qui fou Rector de la Universitat de les Illes Balears entre 2003 i 2007. El gest i la fesomia del protagonista són nítids i perfectament identificables; el cos està esbossat amb l’aplicació de colors que es van desintegrant i mesclant amb l’atmosfera de l’entorn. La classe universitària és representada mitjançant el fragment d’una pissarra, que defineix el fons del retrat; davant el professor, unes balances com a motiu iconogràfic que evidencia l’especialitat del doctor.

Avel·lí Blasco és llicenciat i doctor en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha exercit de professor a la dita Universitat, a la Universitat d’Alcalà i a la Universitat de València. Actualment, és catedràtic de Dret Administratiu a la Universitat de les Illes Balears. Les seves principals línies d’investigació són el Dret urbanístic, el Dret autonòmic balear, la responsabilitat patrimonial de l’Administració i el Dret turístic (www.uib.cat. Prof. Dr. Andreu Avel·lí Blasco Esteve).

SABER MÉS

L’obra de Menéndez Rojas des dels inicis està marcada pel llenguatge figuratiu, que no abandonarà mai. L’artista pertany a la generació que a final dels setanta i al llarg de la dècada dels vuitanta emergiren en paral·lel a l’efecte Barceló. Es produí un context de revaloració de la pintura neofigurativa, i aconseguiren obrir les portes del panorama artístic illenc a les avantguardes (Gomis, 1995, 20). De llavors ençà ha experimentat amb diferents llenguatges pictòrics passant per unes primerenques etapes de realisme màgic i d’hiperrealisme.

En l’etapa actual, amb una carrera ja consolidada, hom reconeix un estil propi en l’obra de Menéndez Rojas. En suma, és una obra amb gran capacitat de suggestió poètica que es fonamenta en la generació d’atmosferes, dominades per l’aigua, la terra o el foc, i impregnades per un classicisme serè, en el qual el cos humà és una presència persistent.

Menéndez Rojas és llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona (1979) i ha exposat en ciutats com París, Miami, Hong Kong o Hamburg (Llop, 1997, 102-103). Ha participat en nombroses exposicions col·lectives i fires d’art, entre les quals no manquen ARCO, Tokyo Art Expo o Art Miami. Hi ha obra seva en col·leccions notables com ara: Fundación AENA, Caixa de Balears, «Sa Nostra», Departament de Cultura del Consell de Mallorca o Colección Cisneros (www.igallery.es).

Notícia relacionada: «La UIB presenta el retrat de l’exrector Avel·lí Blasco» [enregistrament de vídeo en línia]. Recuperat de: http://diari.uib.es/arxiu/La-UIB-presenta-el-retrato-del-exrector-Avelli.cid317816

IMPRIMIR
ENVIAR
Send this to a friend